ובש הרישל תעה בתכל השדח תרבוח

الكاتب : نمشة   المشاهدات : 1,425   الردود : 32    ‏2006-11-08
    مشاركة رقم : 1    ‏2006-11-08
 1. نمشة

  نمشة عضو متميّز

  التسجيل :
  ‏2003-06-18
  المشاركات:
  1,007
  الإعجاب :
  0

  :םיניינעה ןכות


  ;ריש ,תורוד - שומש ןונמא ;ריש ,רחבנה - ןמדלג יכדרמ ;רבד חתפ - יסגא יזע
  ריש ,תיריל החיש - יקסני'צלג .א .ק ;ריש All Fool's Day - רגניז הנד-ילג
  הקבר ;ןמסיו תירוד םוגרתב ,םיריש השיש - סוראק ןדייה ;רגניז הנד-ילג םוגרתב
  לארשי ;םיריש הנומש - יאתבש וננ ;םיריש השולש - השמ-ןב ריקי ;םיריש ינש - זר
  דוביע ,דניורפסטוג לאוי - רפיצ ינב ;רוזחמ ,"ןבאה לא םירבדמש ומכ" - זרילא
  - םשוב ןליא ;רמאמ ,עודי וניא היפוי - תרפע ןועדג ;רדענה לש ומא םע ןויארל
  - ןייטשרוב רורד ;ןנג השמ םוגרתב ,םיריש הרשע - ידא הרדנא ;םיריש העברא
  גסמ הניבס ;תיטסלפ הגוצתב ,םיריש העברא - ןיל ולול הלה ;הזחמ ,תילקיזומ החנמ
  םימוגרת ,אובמ ,ינאבק ראזינ לש ותרישב קשמד - יאבג יבצ ;םיריש הנומש -
  יש-בקעי ;םיריש ינש - סאילא יבא ;רוזחמ Al-..... רוא רימא ;תורעהו
  העבש - זאפ ויבטקוא ;םיריש השימח - ךלמילא רורד ;םיריש העברא - טיבש
  םרוי ;וקייה רוזחמו םיריש העברא - ןמסיו תירוד ;רגניז הנד-ילג םוגרתב ,םיריש
  ינור ;ירעס ימר םוגרתב ,םיריש השולש - ורטסק הסיאול ;ריש ,לק ןוקת - הטרו
  דוד םוגרתב ,םיריש ינש - יקסבייגז םדא ;םושירו ריש ,ףרטה תוקלצ תטנוס - קמוס
  ,םיריש ינש - ישילשה ןמירפ .ס דולק ;םיריש השימח - גרבדלוג הנד ;דלפנייו
  ;םיריש השיש - ןגובנלא יבוק ;12 'סמ דולרפ - תילגרמ ןירוד ;רוא יבוק םוגרתב
  .רוא יבוק םוגרתב ריש ,ףוס אלל ןמז - טייט סמיי'ג ​
   
 2.   مشاركة رقم : 2    ‏2006-11-08
 3. نمشة

  نمشة عضو متميّز

  التسجيل :
  ‏2003-06-18
  المشاركات:
  1,007
  الإعجاب :
  0

  :םיניינעה ןכות


  ;ריש ,תורוד - שומש ןונמא ;ריש ,רחבנה - ןמדלג יכדרמ ;רבד חתפ - יסגא יזע
  ריש ,תיריל החיש - יקסני'צלג .א .ק ;ריש All Fool's Day - רגניז הנד-ילג
  הקבר ;ןמסיו תירוד םוגרתב ,םיריש השיש - סוראק ןדייה ;רגניז הנד-ילג םוגרתב
  לארשי ;םיריש הנומש - יאתבש וננ ;םיריש השולש - השמ-ןב ריקי ;םיריש ינש - זר
  דוביע ,דניורפסטוג לאוי - רפיצ ינב ;רוזחמ ,"ןבאה לא םירבדמש ומכ" - זרילא
  - םשוב ןליא ;רמאמ ,עודי וניא היפוי - תרפע ןועדג ;רדענה לש ומא םע ןויארל
  - ןייטשרוב רורד ;ןנג השמ םוגרתב ,םיריש הרשע - ידא הרדנא ;םיריש העברא
  גסמ הניבס ;תיטסלפ הגוצתב ,םיריש העברא - ןיל ולול הלה ;הזחמ ,תילקיזומ החנמ
  םימוגרת ,אובמ ,ינאבק ראזינ לש ותרישב קשמד - יאבג יבצ ;םיריש הנומש -
  יש-בקעי ;םיריש ינש - סאילא יבא ;רוזחמ Al-..... רוא רימא ;תורעהו
  העבש - זאפ ויבטקוא ;םיריש השימח - ךלמילא רורד ;םיריש העברא - טיבש
  םרוי ;וקייה רוזחמו םיריש העברא - ןמסיו תירוד ;רגניז הנד-ילג םוגרתב ,םיריש
  ינור ;ירעס ימר םוגרתב ,םיריש השולש - ורטסק הסיאול ;ריש ,לק ןוקת - הטרו
  דוד םוגרתב ,םיריש ינש - יקסבייגז םדא ;םושירו ריש ,ףרטה תוקלצ תטנוס - קמוס
  ,םיריש ינש - ישילשה ןמירפ .ס דולק ;םיריש השימח - גרבדלוג הנד ;דלפנייו
  ;םיריש השיש - ןגובנלא יבוק ;12 'סמ דולרפ - תילגרמ ןירוד ;רוא יבוק םוגרתב
  .רוא יבוק םוגרתב ריש ,ףוס אלל ןמז - טייט סמיי'ג ​
   
 4.   مشاركة رقم : 3    ‏2006-11-08
 5. الرجل الاخر

  الرجل الاخر قلم فضي

  التسجيل :
  ‏2006-10-22
  المشاركات:
  4,947
  الإعجاب :
  0
  لا حول و لا قوة الا بالله
  فعلا اختي قد كثروا هذه الايام من اشرتي اليهم
  و ما علينا الا ان ندعوا الله ان يهديهم او ياخذهم على ايدينا

  مشكورة على المقال الرائع
   
 6.   مشاركة رقم : 4    ‏2006-11-08
 7. الرجل الاخر

  الرجل الاخر قلم فضي

  التسجيل :
  ‏2006-10-22
  المشاركات:
  4,947
  الإعجاب :
  0
  لا حول و لا قوة الا بالله
  فعلا اختي قد كثروا هذه الايام من اشرتي اليهم
  و ما علينا الا ان ندعوا الله ان يهديهم او ياخذهم على ايدينا

  مشكورة على المقال الرائع
   
 8.   مشاركة رقم : 5    ‏2006-11-08
 9. بنت الحمداني

  بنت الحمداني مشرف سابق

  التسجيل :
  ‏2006-10-11
  المشاركات:
  31,719
  الإعجاب :
  4
  وش هذا


  والله ولا فاهمه حاجه منه اش هذه الكتابه
   
 10.   مشاركة رقم : 6    ‏2006-11-08
 11. بنت الحمداني

  بنت الحمداني مشرف سابق

  التسجيل :
  ‏2006-10-11
  المشاركات:
  31,719
  الإعجاب :
  4
  وش هذا


  والله ولا فاهمه حاجه منه اش هذه الكتابه
   
 12.   مشاركة رقم : 7    ‏2006-11-08
 13. سنحانية

  سنحانية عضو نشيط

  التسجيل :
  ‏2006-09-17
  المشاركات:
  451
  الإعجاب :
  0
  كمل الفليحي
  ما باقي الا مواضيع باللغة العبرية
  يدوها لنا
   
 14.   مشاركة رقم : 8    ‏2006-11-08
 15. سنحانية

  سنحانية عضو نشيط

  التسجيل :
  ‏2006-09-17
  المشاركات:
  451
  الإعجاب :
  0
  كمل الفليحي
  ما باقي الا مواضيع باللغة العبرية
  يدوها لنا
   
 16.   مشاركة رقم : 9    ‏2006-11-08
 17. ظبي اليمن

  ظبي اليمن قلم ذهبي

  التسجيل :
  ‏2003-12-26
  المشاركات:
  9,210
  الإعجاب :
  0
  هذة سبة يعني كل اللي في المجلس يهود


  ما يهودي الا اللي في بالي


  ظبي اليمن
   
 18.   مشاركة رقم : 10    ‏2006-11-08
 19. ظبي اليمن

  ظبي اليمن قلم ذهبي

  التسجيل :
  ‏2003-12-26
  المشاركات:
  9,210
  الإعجاب :
  0
  هذة سبة يعني كل اللي في المجلس يهود


  ما يهودي الا اللي في بالي


  ظبي اليمن